Vi är en liten F-9 skola där elever och personal känner varandra. Lärartätheten är hög och hos oss får man det lilla extra. Vi är stolta över skolans höga måluppfyllelse och meritvärden.


Vår vision bygger på tre ledord: värden, språk och kunskap.


Vi vill stärka våra elevers språkliga förmåga och hjälpa dem att utveckla sunda värderingar och sociala färdigheter. Vi vill ge våra elever kunskaper som ger dem goda förutsättningar till vidare studier och färdigheter för livet. Vår undervisning sker enligt traditionell metodik. Vi har små klasser och hög lärartäthet.
 

På skolan innebär den kristna inriktningen att vi bland annat har en lektion per vecka i traditionell kristendomsundervisning.

Vill du sätta ditt barn i kö?

Skola

Tonårs studenter höja händerna