Vårt fritidshem finns för dig som går i år F - år 3. Vi samverkar med skolan, förskoleklassen och förskolan. Vårt fritidshem har hög personaltäthet och präglas av en familjär känsla. Vi vill
ge eleverna en meningsfull fritid.

 

Vår verksamhet:
Hos oss vill vi att varje elev lär sig att använda det svenska språket för att kommunicera egna
behov och önskemål, kunna berätta och uttrycka sig så att andra förstår. Eleverna får möjlighet att uttrycka sig genom, sång, musik, rörelse samt kreativt skapande. 

 

Vi arbetar med matematiska vardagsbegrepp samt hur man omsätter det i praktisk handling. Varje elev ska få förståelse demokrati, normer och värden för att utveckla det sociala
samspelet. Vi vill att varje elev ska få möjligheten att utveckla sin grovmotorik och uppleva glädjen i att
vistas ute i naturen under årets fyra årstider. Varje elev ska få delta i olika lekar både inomhus och utomhus, pedagogstyrda lekar samt lek på egna initiativ.


Den kristna inriktningen på fritids tar sitt uttryck genom att stärka elevernas unika värde och respekt för varandra.

Vill du sätta ditt barn i kö?

Fritidshem

skol~~POS=TRUNC Barn