I förskoleklassen arbetar vi med de första grunderna i språket, matematiken och det sociala samspelet, för att ge eleverna de bästa förutsättningarna inför skolstart.
 

Elevernas intressen och lust till lärande är utgångspunkten i undervisningen och dagen varvas med lektioner och fri lek.
 

Förskoleklassen har ett nära samarbete med skolan och förskolan. 
 

Den kristna värdegrunden i förskoleklassen syns genom att först och främst betona alla människors lika värde, att man är unikt skapad och älskad. Den gyllene regeln genomsyrar
vårt bemötande till varandra på förskolan:

”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det skall ni också göra för dem”.

Vill du sätta ditt barn i kö?

Förskoleklass

Barn i konst klass