Förskolan är belägen på Åliden och vi delar vår härliga gård med Ålidenskolan, vilket bidrar till en varm gemenskap bland yngre och äldre barn och elever. Förskolan har små barngrupper och vi har 25 platser fördelat på två avdelningar i åldrarna 1-5 år. 
 

Våra tre ledord för vår verksamhet är värdenspråk och kunskap.


Värden innefattar personliga och sociala aspekter av människan. Vi jobbar med att barnen ska få uppleva sitt eget unika värde samt att kunna visa respekt för andra barn och vuxna. Vi pratar mycket om hur vi är bra kompisar med varandra i barngruppen. 

Språkets betydelse för barnens utveckling och lärande är mycket viktigt. Vi jobbar med att vara engagerade språkpedagoger som låter varje barn få utvecklas inom detta område utifrån egna förutsättningar. Kunskap tar sig i uttryck på flera sätt och ett temainriktat arbetssätt ger barnen möjlighet att få ett sammanhang kring förskolans verksamhet. Vi lyssnar in barnens intressen och är närvarande i deras lek och andra aktiviteter för att på bästa sätt kunna stimulera och utmana dem i deras lärandeprocess. 

 

På förskolan arbetar vi med den kristna inriktningen genom att först och främst betona alla människors lika värde, att man är unikt skapad och älskad. Den gyllene regeln genomsyrar vårt bemötande till varandra på förskolan: ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det skall ni också göra för dem”.

Vill du sätta ditt barn i kö?

Förskola

rita Face